Zamestnanci školy

Vedúci pedagogickí zamestnanci

Riaditeľka školy: Mgr. Mária Civáňová

e-mail: m.civanova@centrum.sk

tel: 037 77 951 08

Zástupkyňa riaditeľky pre nižšie stredné vzdelávanie: Mgr. Zuzana Kijácová

e-mail: kijacova.zuzana@centrum.sk

Zástupca riaditeľky pre primárne vzdelávanie a školský klub detí: Mgr. Jozef Janči

e-mail: jancijozef@centrum.sk

Pedagogickí zamestnanci

Mgr. Ľubica Arpášová

PaedDr. Mária Billiková

Mgr. Daniela Cigáňová

Mgr. Patrícia Halászová

Mgr. Valéria Holeková

Mgr. Katarína Janjušević

Mgr. Katarína Kapustová

Mgr. Katarína Kondelová

Mgr. Henrieta Lénartová

Mgr. Andrea Némethová

Mgr. Daša Dovičičová

Mgr. Dana Babocká

Mgr. Martina Nergešová

Mgr. Michal Práznovský

Mgr. Eva Veseličová

PhDr. Ľudmila Vihnyarová, PhD.

PaedDr. Gabriela Lieskovcová

ThLic. ThDr. Peter Brenkus, PhD.

Mgr. Zuzana Kunová

Mgr. Zuzana Mikušová

Mgr. Miriama Jančovičová

Odborní zamestnanci

Mgr. Vlasta Vlčková

Nepedagogickí zamestnanci

Alžbeta Práznovská

František Tóth

Monika Kondelová

Renáta Jančovičová

Viera Machová

Mgr. Michal Práznovský

Novinky

Kontakt

  • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
    Výčapy-Opatovce 185
    951 44
    Slovenská republika
  • +421 037 77 951 08

Fotogaléria