Kontakt

 • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
  Výčapy-Opatovce 185
  951 44
  Slovenská republika
 • +421 037 77 951 08

Mapa

Počet návštev: 1274500

Vitajte na stránke našej školy

V našej škole dávame dôraz na poskytnutie čo najlepšieho vzdelania pomocou moderných vyučovacích metód. Sme hrdí na dosiahnuté vysledky.

 • Riaditeľka Základnej školy, Výčapy-Opatovce 185 v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (podľa § 150 ods.5) oznamuje rodičom, že z organizačných dôvodov poskytuje žiakom 1. – 9. ročníka na deň 29. október 2018 (pondelok) riaditeľské voľno. Zároveň oznamujeme, že v uvedený deň nebude v prevádzke ani Školský klub detí pri ZŠ. Začiatok vyučovania po jesenných prázdninách bude 5. 11. 2018.

 • Plavecký výcvik

  Od 8.10.2018 do 12.10.2018 sa žiaci z tretieho ročníka našej základnej školy učili plávať a zdokonaľovať v plávaní na plaveckom výcviku v krytej plavárni v Topoľčanoch. Pod vedením skúsených inštruktorov plávania sa z nich stali malí plavci a viacerí z nich preplávali aj niekoľko stoviek metrov. V posledný deň výcviku dostal každý žiak „mokré“ vysvedčenie s počtom preplávaných metrov. Spolu za tento týždeň deti preplávali kilometre. V posledný deň to bolo spolu 2 500 metrov v bazéne. Treba oceniť odvahu a statočnosť detí, že tento náročný týždeň zvládli. Dúfame, že získané základy plávania si deti budú ďalej rozvíjať. V rámci opatrení proti obezite a v záujme zdravého životného štýlu si základy plávania zopakovalo aj približne 50 žiakov z druhého stupňa. Tí absolvovali jednodňové plavecké výcviky zamerané na opakovanie a zdokonaľovanie plaveckých techník.

 • Účelové cvičenie

  Každoročne v septembri realizujeme v našej základnej škole účelové cvičenie ako samostatnú formu vyučovania prierezovej témy Ochrana života a zdravia. V tomto školskom roku sa účelové cvičenie uskutočnilo dňa 14. septembra. Žiaci 5. – 9. ročníka si zopakovali a rozšírili svoje teoretické vedomosti a praktické zručnosti zamerané na ochranu života a zdravia v mimoriadnych situáciách. Po úvodnej triednickej hodine sme si nacvičili odchod zo školy vyhlásením evakuácie. Na stanovištiach v areáli školy, na futbalovom ihrisku a pri kompostárni si žiaci zopakovali a prehĺbili poznatky z poskytovania prvej pomoci pri rôznych poraneniach, zásady pohybu v prírode, varovné signály, či ako sa správať počas vyhlásenia mimoriadnych udalostí, akými môžu byť dopravná nehoda, priemyselná havária alebo živelná pohroma. Počasie nám prialo, žiaci ochotne a šikovne splnili na každom stanovišti všetky úlohy, čím naplnili cieľ jesennej časti účelového cvičenia.

 • Ostrovy života

  Dňa 4. októbra sa žiaci 5.B triedy zúčastnili spolu so žiakmi ďalších piatich základných škôl a gymnázií z nitrianskeho kraja tvorivého workshopu Ostrovy života v meste Nitra. Akcia sa konala v nitrianskom Hideparku a zorganizovala ju Katedra ekológie a enviromentalistiky Fakulty prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Jej hlavným cieľom bolo priblížiť deťom zaujímavý život hmyzu a zdôrazniť jeho dôležitosť pre život ľudí na našej Zemi. V úvode sme si vypočuli pútavo podanú odbornú prednášku na tému Význam opeľovačov pre človeka a krajinu. Po prednáške sme sa všetci premiestnili k pripraveným domčekom, ktoré sme počas dopoludnia premenili na hmyzie hotely. Každá škola si svoj domček vymaľovala a vyplnila prineseným a aj na mieste pozbieraným prírodným materiálom – drevom, slamou, šiškami, kartónom, machom, suchými vetvičkami a lístím, deravými tehlami a iným... Pripravili sme tak útočisko na prežitie a rozmnožovanie pre samotársky žijúce včely, osy a čmeliaky, či pre rôzne druhy užitočného hmyzu, akými sú napr. ucholaky a zlatoočky. Kreativite a fantázii sa medze nekládli a deti spolu s učiteľmi a odbornými asistentmi z katedry ekológie a enviromentalistiky prežili jedno veľmi poučné a tvorivé dopoludnie.

 • Dvere do rozprávok

  So žiakmi špeciálnej triedy sme pomyselné dvere do rozprávky otvorili čítaním knižky pre deti a mládež autora Ľ. Feldeka s rovnomenným názvom „Dvere do rozprávok“. Deti si postupne od triednej učiteľky vypočujú rozprávky, v ktorých dvere zohrávajú významné miesto. Čítanie realizujeme počas pracovného vyučovania a výtvarnej výchovy, takže nám práca ide akosi ľahšie od ruky! Žiakom sa rozprávky , ktoré dostali nový – aktuálnejší šat – veľmi páčia. Sú bravúrne vypointované, vtipné a poučné, takže si v nich každý nájde tú svoju.

 • Vážený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci!

  Čas letných prázdnin sa dnešným dňom definitívne skončil. Áno, sme oddýchnutí, plný krásnych zážitkov a nových skúseností. Po čase horúcich prázdnin sa znova stretávame a ja vás všetkých v škole srdečne vítam . Začína sa nový školský rok a ja verím, že bude naplnením našich predsavzatí a plánov. Škola je miestom, kde učitelia a žiaci tvoria jeden celok a kde vzdelanie, pochopenie a vzájomná tolerancia sú základom spolužitia.

  Povolanie učiteľa je naozaj poslaním, ako sa často o ňom hovorí. Aj preto úprimne želám svojim kolegyniam a kolegom, aby sa im v náročnej učiteľskej práci aj v tomto školskom roku darilo, želám im veľa úspechov, pracovného elánu, ale aj veľa trpezlivosti, kreatívnych nápadov, veľa krásnych chvíľ pri práci so svojimi žiakmi.

 • Slávnostné otvorenie školského roka 2018/2019 bude v pondelok 3. septembra 2018 o 9.00 hodine v priestoroch základnej školy.

Fotogaléria

Piatok 19. 10. 2018

Kalendár

Prihlásenie

Prihlasovacie meno:
Heslo:
komunikujem so serverom, počkajte prosím

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
  Výčapy-Opatovce 185
  951 44
  Slovenská republika
 • +421 037 77 951 08

Fotogaléria