Rada školy

O rade školy

Rada školy je ustanovená podľa § 25 zákona Slovenskej národnej rady č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z. s pôsobnosťou v rámci školy, pri ktorej je ustanovená.
 
Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov, ďalších zamestnancov školy a žiakov v jej kompetencii v oblasti výchovy a vzdelávania. Rada školy plní kontrolnú funkciu voči riaditeľovi Základnej školy vo Výčapoch-Opatovciach, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy.

 

Členovia Rady školy pri ZŠ Výčapy – Opatovce vo volebnom období 2016 – 2020 sú:

 • za rodičov žiakov školy:
  • Ing. Lenka Gazdíková

  • Ing. Lucia Augustíneková

  • Mgr. Jana Kunová

  • Ing. Zuzana Matyová

 • za obec:
  • PaedDr. Martin Čulák

  • Ing. Marián Piterka

  • Ing. arch. Natália Kunová

  • Zuzana Angermayerová

 • za pedagogických zamestnancov:
  • PaedDr. Gabriela Lieskovcová – predseda

  • Mgr. Andrea Némethová - podpredseda

 • za nepedagogických zamestnancov
  • František Tóth

Kompletný štatút školskej rady si môžete prečítať tu: 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
  Výčapy-Opatovce 185
  951 44
  Slovenská republika
 • +421 037 77 951 08

Fotogaléria