• Vianočná akadémia

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  Šaliansky Maťko - školské kolo

  „Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala…”

  Dňa 10.12.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Do súťaže sa prihlásilo 17 recitátorov z 2. – 6. ročníka, ktorí súťažili v troch kategóriách. Odborná porota ocenila výber súťažných príspevkov, interpretáciu slovenských povestí a záujem žiakov i pedagógov o tento príťažlivý žáner ľudovej slovesnosti. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie, lebo všetci recitátori podali vynikajúce výkony.

  Úspešným recitátorom gratulujeme.

  I.kategória – 2. – 3. ročník

  1. miestoLea Anna Krnčanová 2.B

  2. miesto – Olívia Billiková 3.ročník

  3. miestoLucia Ema Kolejáková 3.ročník

  II.kategória – 4. – 5. ročník

  1. miestoLea Kušš 5.A trieda

  2. miestoLiana Čuláková 5.A  trieda

  3. miesto – Sarah Gregorová 4.B trieda

   III.kategória – 6. – 7. ročník

  Markovi Ďurčovi zo 6.ročníka bolo udelené čestné uznanie.

  Všetkým recitátorom, ktorí sa zúčastnili školského kola, ďakujeme. Prajeme im do budúceho školského roka veľa šťastia.Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú reprezentovať našu školu v okresnom kole v Nitre 25.1.2019. Prajeme im veľa úspechov. 

   

   

   

   

   

 • Mikuláš v našej škole

  Mikuláš v našej škole

  6. december bol pre žiakov našej školy tak trochu netradičný a v niektorých prípadoch aj túžobne očakávaný. Deti sa celý deň venovali mikulášskej tematike. Riešili mikulášske príklady, kreslili obrázky, spievali pesničky a popritom čakali, kedy zaklope na dvere svätý Mikuláš s jeho pomocníkmi anjelmi. Ale aký by to bol Mikuláš bez čertov. Tohtoroční čerti boli priam hrôzostrašní. Mám pocit, že sa báli sami seba. Pobehovali po triedach, robili deťom zle a dobre sa pritom zabávali. Veru aj deti sa ich báli, ale len trošička! Ani jedna slzička nevypadla. Pekne Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a potom dostali od anjelikov sladké odmeny. Keďže v našej škole sú len samé dobré deti, čerti odišli naprázdno. Mikuláš s anjelikmi sa medzi deťmi dobre cítili, ale museli odísť. Žiaľ, v tento deň nám snehová prikrývka nepribudla, a tak museli Mikuláš a jeho družina  naštartovať bicykle. Veď o rok sa zas vrátia, síce v inej zostave, ale predsa.

                                                                     PaedDr. Gabriela Lieskovcová

 • Barbora - ľudové zvyky a tradície

  Barbora - ľudové zvyky a tradície

  Naše deviatačky Darinka, Rebeka a Nina pripomenuli všetkým žiakom našej školy, že 4. 12. je v kalendári meno Barbora a že tento deň v minulosti na dedine nebol obyčajný. Pripravili si krátku dramatizáciu, predstavili sa spolužiakom ako barborky, rozdávali sladkosti a čerešňové vetvičky. Svätá Barbora sa narodila v 3. storočí v rodine bohatého kupca, odmietla vzdať sa kresťanstva, bola umučená a nakoniec zomrela. Na jej sviatok chodievali ženy v bielom a rozdávali deťom darček. Poslušným sladkosti a neposlušným metličku. V predvečer sviatku chodievali po dedinských domoch "barborky". Boli to ženy a dievčatá zahalené do bielych šiat so šatkou na tvári, aby ich nebolo poznať. Výnimočne boli oblečené za mníšky alebo mali rozpustené vlasy a venček na hlave. V ruke držali košík so sladkosťami alebo metlu, štetku, či husacie krídlo. Keď prišli do domu, symbolicky zamietli izbu. Svoj príchod niekedy ohlasovali zvončekom alebo búchaním na okno.

  Po kresťansky sa pozdravili, zborovo sa s rodinou pomodlili a pokračovali ďalej k susedom. Dodnes sa zachoval zvyk rezať v tento deň vetvičky čerešní, ktoré vo váze rozkvitli presne na Štedrý deň. Vetvičky si dievčatá dávali za pás na polnočnej. Mládenec, ktorý si vetvičku od dievčaťa zobral, dal si ju za klobúk a takto jej vyznal lásku. Iná zvyklosť hovorí, že dievčatá dali každej vetvičke meno niektorého chlapca a verili, že si vezmú toho, pri mene ktorého ako prvá vetvička rozkvitne. Inokedy sa počítalo, koľký deň po Barbore vetvička rozkvitne, aby sa určil najšťastnejší mesiac budúceho roku.
  Už sme zvedaví, kedy aj naše vetvičky pekne rozkvitnú. Ďakujem našim dievčatám za pekný zážitok.
  Zdroj: https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/na-barboru/

  Mgr. Mária Civáňová

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

  Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

  Milou  tradíciou v našej základnej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých školákov“. Stalo sa tak vo štvrtok 22. novembra 2018 vo vyzdobenej sále Kultúrneho domu vo Výčapoch Opatovciach. Prítomní sa stali svedkami slávnostnej imatrikulácie žiakov prvého ročníka.

  Čas naozaj letí, ubehli už 3 mesiace, čo im  po prvýkrát zazvonil  školský zvonec a z nesmelých škôlkarov sa stali skutoční žiaci. Po prekonaní počiatočnej neistoty sa im škola stala každodennou povinnosťou a radosťou. Spoločne s kamarátmi, novými, ale aj tými zo škôlky, mohli ukázať svojim najbližším,  čo dokážu. Užívali si spoločne trávený čas plný energie, šťastia a ich spoločné rozptýlenie po vyučovaní sa premenilo na pútavé vystúpenie plné emócií a neopísateľných pocitov.

  Príchod našich prvákov na imatrikuláciu bol famózny. Tradičné, ale i nové melódie rozprúdili dynamiku a priebeh slávnosti. Beťárske úškrny a šibalské pohľady očí prezrádzali elán a chuť. V rozprávke o kozliatkach ukázali odvahu postaviť sa hladnému vlkovi.  Kumšt malých hercov podporila  zohratá skupina  muzikantov a celé dramatické dielko ocenilo i nadšené publikum neutíchajúcim potleskom. Rytmickou piesňou o abecede potvrdili svoje priateľstvo od A po ZET. Dievčatá a ich pohádané farbičky ukázali, ako pracovať s emóciou, a v recitovaní básne nám predviedli svoju šikovnosť a nadanie. Štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu, tak prváci spievali v piesni, a veru, nikto by sa neodvážil  pochybovať o ich počtárskych schopnostiach. Hop – cup,  vpravo  -  vľavo, rytmická „Crazy frog“, dvíhala zo stoličiek aj starších spolužiakov, ktorí by si tiež radi zaskákali a dokázali tak svoju zdatnosť a obratnosť.

   Nasledovalo to najdôležitejšie – SĽUB - v parádnych imatrikulačných čiapkach a s veľkou vážnosťou. Po sľube boli prváci skutočne prijatí do  žiackeho cechu. Zvedavosť a nadšenie prezrádzali iskričky v očkách, ktoré sa jagali aj vďaka diplomom, balíčkom a medailám, ktoré budú peknou pamiatkou na tento deň. Prváci  sa so všetkými prítomnými rozlúčili v „rock n roll“ rytme.

  Riaditeľka školy Mgr. Mária Civáňová následne i  starosta obce  Ing. Jozef  Holúbek sa prihovorili milými a povzbudzujúcimi slovami našim najmladším žiakom a ich rodičom. Nemalé poďakovanie patrí žiakom štvrtého ročníka, ktorí veselým tancom spestrili pripravený kultúrny program, a žiakom deviateho ročníka, ktorí sa zapojili do imatrikulácie ako moderátori a asistenti.  Veľká vďaka patrí ZŠ Výčapy – Opatovce, Obci Výčapy - Opatovce, Potravinám Mango Jozef Cigáň, rodinám Vircovej, Kaizerovej, Kollárovej a Lukáčovej. Všetci sa zaslúžili o dôstojný priebeh udalosti.                                   

  Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov. Bola zážitkom aj pre rodičov a príbuzných, ktorí sa počas vystúpenia svojich ratolestí neubránili pocitom šťastia, radosti, dojatia a hlavne obrovskej lásky.   Spolu s nimi sme si i my odniesli  nezabudnuteľné a nevšedné zážitky. Ďakujeme.

  Mgr. Dana Babocká

 • Imatrikulácia prvákov

  Záznam z imatrikulácie prvákov si môžete pozrieť tu: Video

 • Máme tretie miesto v okresnom kole technickej olympiády!

  Máme tretie miesto v okresnom kole technickej olympiády!

  Naši deviataci Filip Hupka a Aleš Miko získali v konkurencii šestnástich škôl v okresnom kole technickej olympiády pekné 3. miesto! Olympiáda sa konala v SOŠ stavebnej Nábrežie mládeže v Nitre. Žiakov pripravoval do súťaže Mgr. Michal Práznovský. Gratulujeme a ďakujeme chlapcom za úspešnú reprezentáciu našej školy. Prajeme ešte veľa úspechov v tomto školskom roku!

  Mgr. M. Civáňová

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Členovia odbornej komisie:

  • Mgr.Mária Civáňová
  • PhDr.Ľudmila Vihnyárová
  • PaedDr.Mária Billiková

  Noel Elkrief 9.r.– 1.miesto, kategória 1B /počet získaných bodov 43 zo 70, 61% úspešnosť/

  Samuel Košťál 9.r.– 2.miesto, kategória 1B /počet získaných bodov 42 zo 70, 60% úspešnosť/

  Gratulujeme!

  Noel Elkrief postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať 16.1.2019. Držíme mu palce.

  PaedDr.Mária Billiková

 • iBobor 2018

  iBobor 2018

  Aj tento rok sme sa zapojili do informatickej súťaže iBobor. Žiaci našej školy mali možnosť riešiť rôzne úlohy spolu so žiakmi po celom Slovensku. Pre najmenších druhákov a tretiakov to síce bolo priťažké, ale aj tak máme úspešného riešiteľa v podaní Milana Micháleka z 2. A triedy, ktorému týmto srdečne blahoželáme.

  V kategórii Bobrík sa štvrtákom a piatakom darilo o niečo lepšie, kde žiak 5. B Ján Vnučko získal 100 % bodov, čím sa zaradil k 543 žiakom na celom Slovensku, ktorým sa to podarilo. Úspešne vyriešiť zadané úlohy sa okrem neho podarilo ešte 12-tim žiakom. Týmto aj im blahoželáme.

  V kategórii Benjamín nás reprezentovalo 12 žiakov zo 6. a 7. triedy, pričom 6 z nich získalo titul úspešného riešiteľa. Najlepšie výsledky dosiahla žiačka 7. triedy Alexandra Halászová.

  Deviataci a ôsmaci boli zaradení do kategórie Kadet, kde hlavne vďaka ôsmej triede máme až 20 úspešných riešiteľov. O prvé miesto sa v našej škole delia Darina Tóthová z 9. triedy a ôsmak Martin Németh.

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. V konkurencii 77 000 žiakov sa nestratili a dokázali svoje schopnosti. Ak si chcete vyskúšať úlohy z tejto súťaže, tak budú zverejnené na stránke www.ibobor.sk v sekcii Archív úloh.

 • Vitajte v knižnici, prváci!

  Vitajte v knižnici, prváci!

  Každoročne pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc navštívia školskú knižnicu  najmenší žiaci, prváci. Tak to bolo i tohto roku. Školská knihovníčka im vysvetlila  základné informácie o knižnici a knihách, ako si môžu vypožičiavať knihy, ako sa majú správať v knižnici, ukázala im rôzne druhy kníh – rozprávkové, encyklopédie, knihy pre mladších žiakov, knihy pre starších žiakov.  Plnohodnotnými čitateľmi sa stanú, ak už budú poznať všetky písmenká. Zatiaľ im budú čítať pani učiteľky, vychovávateľky a pani knihovníčka. Prajeme prvákom veľa pekných zážitkov pri čítaní kníh.

  Mgr. V. Vlčková

   

 • Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy

  Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc prebiehal 9. ročník československého  projektu Záložka do knihy spája školy. Téma tvorby tohtoročných záložiek mala široký rozmer- Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Naši žiaci vytvárali záložky na hodinách výtvarnej výchovy a v školskom klube detí. Partnerskou školou v tomto roku  bola Základná škola z Prešova, na Bajkalskej ulici. Zo záložiek z Prešova  sme urobili výstavku, ktorú si pozreli naši žiaci, pedagógovia aj návštevníci školy . Mgr. Vlasta Vlčková

 • Majstrovstvá okresu Nitra v stolnom tenise – chlapci

  Majstrovstvá okresu Nitra v stolnom tenise – chlapci

  V pondelok 19.11.2018 sa na Gymnáziu Cyrila a Metoda v Nitre uskutočnili okresné majstrovstvá v stolnom tenise žiakov. 24 zúčastnených škôl bojovalo v šiestich skupinách o víťazstvo v skupine a postup medzi  najlepších šesť škôl.  Naše družstvo vo svojej skupine  tesne neuspelo a do ďalších bojov nepostúpilo. Od postupu nás delilo jedno víťazstvo. V rozhodujúcom zápase náš hráč prehral 2:1 na sety. Reprezentovali nás žiaci T. Čulák, K. Kuna, F. Kučerka a T. Berec.  Najbližšie sa naši stolní tenisti, dievčence  aj chlapci, predstavia na Vianočnom turnaji v Lužiankach.

                                                                                                                             Mgr. Jozef Janči

 • Moje najobľúbenejšie zvieratko

  Moje najobľúbenejšie zvieratko

  Výtvarná súťaž Moje najobľúbenejšie zvieratko bola vyhlásená žiackou školskou radou pri príležitosti Svetového dňa zvierat. Do súťaže sa zapojilo množstvo žiakov so svojimi výtvarnými prácami. Porota udelila nasledovné miesta:

  I. stupeň:         1. miesto – Natália Satková, 4.A

                          2. miesto – Evita Erdélyiová, 3. r., Agáta Kaizerová, 1.A

                          3. miesto – Adam Tóth, 4.B, Marián Kollárik, 2.A

  II. stupeň:        1. miesto – Slávka Fikselová, 6.r.

                          2. miesto – Marek Ďurčo, 6.r.

                          3. miesto – Simona Balcová, 5.B

  Výhercovia súťaže bolo odmenení diplomami a vecnými odmenami. Blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v ďalších súťažiach.

   

  Žiacka školská rada

 • Poptón 2018

  Poptón 2018

  Dňa 15.novembra sa Kristínka Angermayerová zo 6.triedy zúčastnila súťaže v speve populárnej piesne. Vo svojej kategórii našu školu reprezentovala piesňou od Zuzany Smatanovej – „Daj ruku do mojej ruky.“ Členmi poroty boli: známy spevák skupiny „ Horkýže Slíže“ – Peter Hrivňák,  člen nitrianskej skupiny „Dora“, ako aj pedagógovia z UKF Nitra a Trala školy. Kristínka podala vynikajúci výkon a my jej prajeme, aby svoj spevácky talent rozvíjala naďalej.

  PaedDr.Mária Billiková

 • Technická olympiáda - školské kolo

  Technická olympiáda - školské kolo

  Dňa 9.11.2018 v našej škole prebiehalo školské kolo technickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 20 žiakov druhého stupňa, ktorí súťažili v dvoch kategóriách. V kategórii B sa s úlohami popasovalo 12 žiakov 5. až 7. ročníka. Zaujímavosťou je, že všetci zúčastnení získali viac než 50 % bodov. No na stupne víťazov sa prebojovali:

  1. Tatiana Kucková (7. trieda)
  2. Marco Bojkovský (5.B trieda)
  3. Kristián Kuna (7. trieda)

  Z tejto kategórie postupuje žiak s najlepším výsledkom do okresného kola. Našu školu bude teda po prvýkrát na technickej olympiáde zastupovať žiačka. Srdečne Tatiane blahoželáme a držíme palce v okrese.

  V kategórii A si svoje vedomosti zmerali ôsmaci a deviataci.

  1. Aleš Miko (9. trieda)
  2. Filip Hupka (9. trieda)
  3. Jaroslav Čulák (9. trieda)

  Z tejto skupiny postupuje najlepšia dvojica, ktorá nás bude reprezentovať 29.11.2018 v okresnom kole technickej olympiády. Víťazom blahoželáme a ostatným súťažiacim želáme viac šťastia v budúcom roku.

 • Majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev žiačok

  Majstrovstvá okresu v stolnom tenise družstiev žiačok

  Dňa 15. 11. 2018 sa družstvo našich žiačok v zložení Tatiana Kucková, Vanda Tomková a Evana Hano zúčastnilo majstrovstiev okresu v stolnom tenise družstiev. Majstrovstvá organizovala SKŠ Gymnázium sv. Cyrila a Metoda v Nitre. Tento rok sa majstrovstiev zúčastnilo spolu 7 družstiev zo ZŠ Čakajovce, ZŠ kniežaťa Pribinu, ZŠ Ščasného z Drážoviec, ZŠ Podhorany, GCM Nitra a ZŠ kráľa Svätopluka. Naše dievčatá sa veľmi snažili a za zelenými stolmi sa im naozaj darilo. Po výhrach v skupine nad ZŠ kráľa Svätopluka 3:0, so ZŠ Ščasného 3: 1 a so ZŠ Čakajovce 3:0 sa prebojovali do finále. V ňom sa stretli so žiačkami z Podhorian,  s ktorými po veľmi vyrovnanom a bojovnom výkone napokon prehrali  1 : 3. Obsadili tak krásne 2. miesto, ktorým obhájili svoj minuloročný výsledok a urobili nám veľkú radosť. Individuálne treba pochváliť Tatianu Kuckovú, ktorá na majstrovstvách okresu vyhrala všetky svoje zápasy v dvojhre. Ďakujeme Táničke, Vande a Evane za výborný výsledok a prajeme im ešte veľa športových úspechov.

  :Mgr. Zuzana Kijácová

 • Deň ľudového kroja v našej škole

  Deň ľudového kroja v našej škole

  V piatok 9. novembra naša škola rozkvitla ľudovými krojmi. Mladší i starší žiaci, ba dokonca aj niektoré pani učiteľky prišli do školy v ľudových krojoch. Bola to oslava krásy ľudových krojov z rôznych regiónov, ba aj zo zahraničia. Myšlienkou tejto akcie v našej škole je  vychovávať žiakov tak, aby boli hrdí na kultúrne dedičstvo svojich predkov, aby spoznávali život svojich prastarých mám a dedov, aby sa stali pokračovateľmi šírenia našich ľudových tradícií. Naše pozvanie prijal aj pán starosta Ing. Jozef Holúbek, ktorý si obliekol košeľu typickú pre kroj našej dediny, pani prednostka Ing. Jarmila Bernátová, pani učiteľka Lýdia Molnárová a ľudová spevácka skupina Nádej z našej obce, ktorá si pre žiakov pripravila dve vystúpenia zo života slovenskej dediny v minulosti: páranie peria a svadobné piesne a zvyky. Vystúpenie s ľudovými piesňami a ľudovým tancom predviedli aj naši druháci a žiačka 6. ročníka. Naším cieľom je vytvoriť v škole tradíciu osláv ľudových krojov a zvyšovať rekord v počte krojovaných žiakov, učiteľov a iných milovníkov ľudového kroja na pôde školy v jeden deň. V tento deň sa zišlo v našej škole 85 ľudí v krojoch. Boli to kroje nielen z Výčap-Opatoviec a okolitých dedín, ale aj zo vzdialenejších krajov Slovenska. Najvzdialenejší ľudový kroj pochádzal až z Iraku. Predviedla nám ho naša žiačka 9. ročníka.

  Ďakujem všetkým našim žiakom, ktorí podporili tento deň a prišli do školy v kroji, ďakujem ich rodičom, speváckej skupine Nádej, ktorá veľmi obohatila tento náš deň, pani učiteľkám 1. stupňa, pani učiteľkám, ktoré priniesli pre hostí koláče, samozrejme z ľudovej kuchyne, a našim deviatakom, ktorí zhotovili fotografie, videozáznam a rozhovory pre našu školskú televíziu. Som presvedčená, že budúci školský rok bude táto tradícia pokračovať, pretože mala medzi deťmi veľký úspech.

                                                                                                          Mgr. Mária Civáňová, riad.

 • Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo

  Olympiáda zo slovenského jazyka - školské kolo

  Dňa 5.11.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C / 8. a 9. ročník/. Olympiády sa zúčastnili 3 žiaci z ôsmeho a 2 žiaci z deviateho ročníka. Olympiáda pozostávala z dvoch častí – písomnej a ústnej. V písomnej časti mali žiaci vypracovať test, ktorý bol zameraný na porozumenie textu a text ukážky pretransformovať na umelecký opis. V ústnej časti si mali pripraviť príhovor, v ktorom mali pozvať žiakov na jesenné čistenie lesa. Úspešní riešitelia: 1. miesto - Noel Elkrief, 9. trieda/49 bodov, 2. miesto Darinka Tóthová, 9. trieda/ 46 bodov. Noel postupuje do okresného kola v Nitre, ktoré sa uskutoční 28. 11. 2018 v ZŠ Benkova v Nitre. Gratulujeme a držíme palce!

                                                                                                          Mgr. Katarína Kondelová, preds.komisie

   

   

 • Októbrové tematické dni v 4.A

  Októbrové tematické dni v 4.A

  Počas tematických dní si nielen utužujeme kolektív, ale učíme sa aj spolupráci v skupinách, rozvíjame svoju tvorivosť a hravou formou si opakujeme učivo.

  V pondelok 15.10. 2018 sme si pripomenuli Deň bielej palice, ktorý organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska .Pri tejto príležitosti sme si vyskúšali kráčať s bielou palicou na školskom dvore a zistili sme aké náročné je pre nevidiacich pohybovať sa. Zabrať nám dalo aj hádanie obrázkov v „hmatovej knihe“ a veľmi nás zaujala aj kniha napísaná v Braillovom písme.

  Streda 17.10. sa niesla v znamení výživy. Deň výživy sme tiež prežili zaujímavo. Vysvetlili sme si dôležitosť správnej stravy pre náš organizmus, riešili sme vitamínové matematické úlohy, či lúskali spodobovanie v „slivkovom príbehu“. Najväčší úspech však mal ovocný šalát, ktorý sme si vlastnoručne pripravili v triede. Záver dňa patril piesňam, v ktorých sa spieva o ovocí či zelenine- Mandarinka Darinka, Červené jabĺčko,...

  Stredu 24.10. sme venovali Dňu jablka. Matematická tajnička nás priviedla k zisteniu, že jablko obsahuje nielen vitamín C, ale aj vlákninu. Zaujalo nás aj riešenie jabĺčkových príkladov na násobenie, ktoré sme najskôr museli nájsť- boli ukryté po celej triede. Na hodine informatiky sme vytvorili prezentáciu na danú tému. Zasúťažili sme si v skladaní jabĺčkového puzzle. Počas celého dňa sme si pochutnávali na jablkových dobrotách, ktoré pre nás pripravili naše šikovné mamičky či babičky. Zapíjali sme ich chutným jablkovým džúsom. Najväčšiu zábavu sme si však užili pri jablkovom tanci.

  Veľké poďakovanie patrí všetkým mamičkám, či babičkám za chutné koláče a dobroty, ale aj za podporu, ktorou nám počas všetkých tematických dní vychádzajú v ústrety a aj vďaka nim v škole prežívame zaujímavé dni.

  Žiaci 4.A a Mgr. A. Némethová

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
  Výčapy-Opatovce 185
  951 44
  Slovenská republika
 • +421 037 77 951 08

Fotogaléria