Školský vzdelávací program

Primárne vzdelávanie

Inovovaný štátny vzdelávací program

Vzdelávacie štandardy

Inovovaný školský vzdelávací program

Plán realizácie výučby finančnej gramotnosti podľa štátnej koncepcie verzia 1.2

Plán realizácie výučby finančnej gramotnosti pre 2. ročník  

Učebné osnovy:

 • 1. ročník
  • Slovenský jazyk a Literatúra
  • Matematika
  • Anglický jazyk
  • Náboženská výchova
  • Etická výchova
  • Prvouka
  • Hudobná výchova
  • Výtvarná výchova
  • Telesná a športová výchova
 • 2. ročník
  • Slovenský jazyk a Literatúra
  • Matematika
  • Anglický jazyk
  • Informatika
  • Prvouka
  • Náboženská výchova
  • Etická výchova
  • Hudobná výchova
  • Výtvarná výchova
  • Telesná a športová výchova
 • 3. ročník
  • Slovenský jazyk a Literatúra
  • Matematika
  • Anglický jazyk
  • Informatika
  • Prírodoveda
  • Vlastiveda
  • Pracovné vyučovanie
  • Náboženská výchova
  • Etická výchova
  • Hudobná výchova
  • Výtvarná výchova
  • Telesná a športová výchova
 • 4. ročník
  • Slovenský jazyk a Literatúra
  • Matematika
  • Anglický jazyk
  • Informatika
  • Prírodoveda
  • Vlastiveda
  • Pracovné vyučovanie
  • Náboženská výchova
  • Etická výchova
  • Hudobná výchova
  • Výtvarná výchova
  • Telesná a športová výchova

 

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Výčapy-Opatovce 185
  Výčapy-Opatovce 185
  951 44
  Slovenská republika
 • +421 037 77 951 08

Fotogaléria