• Aktualizácia údajov

  Dáta z programu aScAgenda boli aktualizované
 • Prianie

  Prianie

  Prajeme Vám krásny a úspešný nový rok 2019!

 • Predvianočné koledovanie

  Predvianočné koledovanie

  Dňa 20.12.2018 sa žiaci 5. a 6. ročníka rozlúčili s pani učiteľkami, učiteľmi, svojimi spolužiakmi a kamarátmi vinšami a koledami s prianím všetkého dobrého počas vianočných sviatkov a v Novom roku 2019.

  Milí rodičia, ďakujeme Vám za Vašu podporu pri príprave ľudových krojov pre vaše deti a motiváciu, ktorou dávate vašim deťom chuť zachovávať ľudové zvyky a tradície na dedine.

  Posielame vám kúsok z nich a prajeme Vám: „Veľa šťastia, veľa zdravia, na poli úrodu, v dome lásku, pohodu, na dietkach potešenie, na statku rozmnoženie. Pán Boh Vám to všetko daj, v dobrom požehnaj.“

  PaedDr.M.Billiková, Mgr.K.Kondelová

 • Exkurzia do Tríbečského múzea

  Exkurzia do Tríbečského múzea

  Dňa 29.11.2018 sa žiaci špeciálnej triedy zúčastnili exkurzie do Tríbečského múzea v Topoľčanoch. Prvotným zámerom bola prehliadka výtvarných prác žiakov Spojenej školy Pod Kalváriou v Topoľčanoch, ktoré budú slúžiť ako inšpirácia k našej tvorivej práci na hodinách výtvarnej výchovy a pracovného vyučovania. Nakoľko boli v priestoroch múzea i ďalšie expozície, rozhodli sme sa prezrieť si dve z nich: Čarovná moc rastlín- prehliadku liečivých rastlín a ich využitia a výstavu pod názvom Bojové lietadlá. V nej bolo vystavených takmer 300 autentických častí pochádzajúcich z bojových lietadiel, ktoré spadli počas 2. svetovej vojny v topoľčianskom regióne. Po prehliadke zaujímavých artefaktov sme sa posilnili a „dobili „ energiu v cukrárni a plní dojmov a nových zážitkov nasledoval posledný, ktorým bolo cestovanie vlakom. 

  Mgr.E.Veseličová

 • Slovensko, moja vlasť

  Slovensko, moja vlasť

   

  Žiaci 6. ročníka špeciálnej triedy zhotovili spoločný projekt o Slovensku, ktorý odprezentovali pred spolužiakmi na záver tematického celku o našej vlasti. Učia sa pracovať vo dvojici, vzájomne si pomáhať, dopĺňať obrázky sprievodným textom. Ako vzor im slúžia starší spolužiaci, ôsmaci, ktorí už majú s tvorbou projektov a ich prezentovaním viac skúseností. Využili ich naposledy v geografickom projekte o Afrike, ktorý bol výstupom k osvojenému tematickému celku. Mgr.Eva Veseličová

   

 • Tvorenie nás baví

  Tvorenie nás baví

  Pracovné vyučovanie v špeciálnej triede je predmetom, ktorý podporuje u žiakov nielen rozvíjanie manuálnych zručností, ale aj  estetického cítenia a radosti z finálneho výtvoru. Naše hodiny sú zamerané na práce v dielni, domácnosti, na osvojenie si rozmanitých techník a pracovných postupov. V prvom štvrťroku sme naše výrobky zamerali na tému jesene. Zhotovené práce zdobili do decembra našu triedu i chodbu a vestibul školy. Pripojili sme sa ku kamarátom i počas tvorivých dielní, keď sme zhotovili jesenné stromy z recyklovaného materiálu. V galérii fotografií si môžete pozrieť i výšivky na výkres. Zachytávajú ľudový kroj, ktorého deň sme si pripomenuli 9.11.2018, s cieľom uchovávať tradície a kultúrne dedičstvo našich predkov. Deti počas vyšívania počúvali ľudové piesne z muzikálu Na skle maľované a motiváciou boli tiež vystúpenia Lúčnice s nádhernými krojmi z rôznych kútov Slovenska.

  Mgr. Eva Veseličová

 • Dejepisná olympiáda - školské kolo

  Dejepisná olympiáda - školské kolo

  Každý rok sa v decembri koná aj školské kolo dejepisnej olympiády. Tento rok to bol už  jej 11. ročník. Zúčastnili sa jej 8 žiaci 6. - 9. ročníka. Nie všetci však boli úspešní. Z testu, ktorý sa skladá z 3 častí: učivo ročníka, monotematická časť a dejiny Nitry, musel úspešný žiak dosiahnuť najmenej  60 %. Vyhodnotenie:

  7. ročník: 1. miesto - Tatiana Kucková  

  8. ročník: 1. miesto - Matej Filo, 2. miesto - Marek Kondela

  9. ročník: 1. miesto - Jaroslav Čulák,  2. miesto - Nina Kupcová

  Žiakom gratulujeme a držíme im palce v okresnom kole dejepisnej olympiády, ktoré sa bude konať 14. 2. 2019 v ZŠ Benkova v Nitre.

   

 • Vianočná akadémia

  Vianočná akadémia

  Keď vianočné sviatky sú už tak blízko, žiaci našej školy si sprítomnia  ich slávnostnú a neopakovateľnú atmosféru vianočnou akadémiou. Tento rok sa tak stalo 14. 12. 2018 v Kultúrnom dome vo Výčapoch-Opatovciach. Po tanečnom úvode nášho programu, v ktorom excelovali najmä žiačky 7. a 8. ročníka, predstavili svoje vianočné pásmo žiaci 1. stupňa. Druháci veselo a nápadito zaspievali pieseň o zime, prváci sa predstavili čarovnou tanečnou choreografiou Poďme, bratia, do Betléma, tretiaci očarili spoločenským tancom a štvrtáci nás zaujali svojím anjelským vystúpením. Vystúpenia spájali traja králi, ktorí putovali do Betlehema, až nakoniec spolu s pastiermi odovzdali novonarodenému Ježiškovi svoje dary. Kažďý ročník zapálil na adventnom venci 1 sviečku, čím žiaci ukázali svoju spolupatričnosť nielen medzi sebou, ale aj medzi školou a rodinou. Záverečná pieseň žiakov 1. stupňa bola o to dojímavejšia, že refrén spievali všetci žiaci aj posunkovou rečou. Žiaci 2. stupňa sa predstavili tradične folklórnym pásmom, v ktorom predstavili ľudové zvyky od Lucie až po Štefana. Krásne vianočné koledy, veselé tance i žartovné prekáračky boli ozdobou večera. Piesňou Tichá noc sa predstavenie dôstojne ukončilo a rodičia, starí rodičia i žiaci sa mohli potešiť výrobkami žiakov vo vianočnej burze. Ďakujem všetkým pani učiteľkám a pani vychovávateľkám za prípravu kultúrnehho programu, vianočnej burzy a krásnej vianočnej výzdoby pódia i vestibulu KD. Ďakujem aj žiakom, ktorí účinkovali na vianočnej akadémii, ukázali, že sú veľmi, veľmi šikovní. Nech Vám Vianoce, milé kolegyne, milí kolegovia, rodičia a žiaci, prinesú do Vašich domovov radosť, pokoj a lásku. Štasné, veselé a požehnané Vianoce!

  Video z vianočnej akadémie si môžete pozrieť TU.

  Mgr. Mária Civáňová, riad. ZŠ

 • Šaliansky Maťko - školské kolo

  Šaliansky Maťko - školské kolo

  „Bola raz jedna malebná krajina - Slovensko sa zvala. V nej malé mestečko Šaľa. A tá Šaľa Šalianskeho Maťka Jozefa Cígera Hronského mala…”

  Dňa 10.12.2018 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského. Do súťaže sa prihlásilo 17 recitátorov z 2. – 6. ročníka, ktorí súťažili v troch kategóriách. Odborná porota ocenila výber súťažných príspevkov, interpretáciu slovenských povestí a záujem žiakov i pedagógov o tento príťažlivý žáner ľudovej slovesnosti. Porota mala veľmi ťažké rozhodovanie, lebo všetci recitátori podali vynikajúce výkony.

  Úspešným recitátorom gratulujeme.

  I.kategória – 2. – 3. ročník

  1. miestoLea Anna Krnčanová 2.B

  2. miesto – Olívia Billiková 3.ročník

  3. miestoLucia Ema Kolejáková 3.ročník

  II.kategória – 4. – 5. ročník

  1. miestoLea Kušš 5.A trieda

  2. miestoLiana Čuláková 5.A  trieda

  3. miesto – Sarah Gregorová 4.B trieda

   III.kategória – 6. – 7. ročník

  Markovi Ďurčovi zo 6.ročníka bolo udelené čestné uznanie.

  Všetkým recitátorom, ktorí sa zúčastnili školského kola, ďakujeme. Prajeme im do budúceho školského roka veľa šťastia.Recitátori, ktorí sa umiestnili na prvých miestach, budú reprezentovať našu školu v okresnom kole v Nitre 25.1.2019. Prajeme im veľa úspechov. 

   

   

   

   

   

 • Mikuláš v našej škole

  Mikuláš v našej škole

  6. december bol pre žiakov našej školy tak trochu netradičný a v niektorých prípadoch aj túžobne očakávaný. Deti sa celý deň venovali mikulášskej tematike. Riešili mikulášske príklady, kreslili obrázky, spievali pesničky a popritom čakali, kedy zaklope na dvere svätý Mikuláš s jeho pomocníkmi anjelmi. Ale aký by to bol Mikuláš bez čertov. Tohtoroční čerti boli priam hrôzostrašní. Mám pocit, že sa báli sami seba. Pobehovali po triedach, robili deťom zle a dobre sa pritom zabávali. Veru aj deti sa ich báli, ale len trošička! Ani jedna slzička nevypadla. Pekne Mikulášovi zaspievali, zarecitovali a potom dostali od anjelikov sladké odmeny. Keďže v našej škole sú len samé dobré deti, čerti odišli naprázdno. Mikuláš s anjelikmi sa medzi deťmi dobre cítili, ale museli odísť. Žiaľ, v tento deň nám snehová prikrývka nepribudla, a tak museli Mikuláš a jeho družina  naštartovať bicykle. Veď o rok sa zas vrátia, síce v inej zostave, ale predsa.

                                                                     PaedDr. Gabriela Lieskovcová

 • Vianočný stolnotenisový turnaj

  Vianočný stolnotenisový turnaj

  V stredu 5.12. 2018 sa žiaci z našej školy zúčastnili 14. ročníka stolnotenisového turnaja v Lužiankach. V telocvični miestnej základnej školy sa odohral turnaj zúčastnených škôl z domácich  Lužianok, Čakajoviec, Zbehov, Nových Sadov  a našich, a následne aj turnaj jednotlivcov z týchto škôl. Naše stolnotenisové nádeje obsadili v súťaži družstiev druhé miesto. V súťaži jednotlivcov žiak  Tomáš Čulák obsadil tretie miesto. Za našu školu hrali okrem Tomáša aj V. Tomková, S. Chrzaszczová,  A. Angermayerová , T. Kucková a K. Kuna. Všetkým ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a predvedenú hru.

                                                                                                                              Mgr. Jozef Janči

 • Barbora - ľudové zvyky a tradície

  Barbora - ľudové zvyky a tradície

  Naše deviatačky Darinka, Rebeka a Nina pripomenuli všetkým žiakom našej školy, že 4. 12. je v kalendári meno Barbora a že tento deň v minulosti na dedine nebol obyčajný. Pripravili si krátku dramatizáciu, predstavili sa spolužiakom ako barborky, rozdávali sladkosti a čerešňové vetvičky. Svätá Barbora sa narodila v 3. storočí v rodine bohatého kupca, odmietla vzdať sa kresťanstva, bola umučená a nakoniec zomrela. Na jej sviatok chodievali ženy v bielom a rozdávali deťom darček. Poslušným sladkosti a neposlušným metličku. V predvečer sviatku chodievali po dedinských domoch "barborky". Boli to ženy a dievčatá zahalené do bielych šiat so šatkou na tvári, aby ich nebolo poznať. Výnimočne boli oblečené za mníšky alebo mali rozpustené vlasy a venček na hlave. V ruke držali košík so sladkosťami alebo metlu, štetku, či husacie krídlo. Keď prišli do domu, symbolicky zamietli izbu. Svoj príchod niekedy ohlasovali zvončekom alebo búchaním na okno.

  Po kresťansky sa pozdravili, zborovo sa s rodinou pomodlili a pokračovali ďalej k susedom. Dodnes sa zachoval zvyk rezať v tento deň vetvičky čerešní, ktoré vo váze rozkvitli presne na Štedrý deň. Vetvičky si dievčatá dávali za pás na polnočnej. Mládenec, ktorý si vetvičku od dievčaťa zobral, dal si ju za klobúk a takto jej vyznal lásku. Iná zvyklosť hovorí, že dievčatá dali každej vetvičke meno niektorého chlapca a verili, že si vezmú toho, pri mene ktorého ako prvá vetvička rozkvitne. Inokedy sa počítalo, koľký deň po Barbore vetvička rozkvitne, aby sa určil najšťastnejší mesiac budúceho roku.
  Už sme zvedaví, kedy aj naše vetvičky pekne rozkvitnú. Ďakujem našim dievčatám za pekný zážitok.
  Zdroj: https://slovenske-zvyky.webnode.sk/kalendar-akcii/zima/na-barboru/

  Mgr. Mária Civáňová

 • Florbal - majstrovstvá okresu Nitra

  Florbal - majstrovstvá okresu Nitra

  Vo štvrtok 29.11.2018  sa na šiestich nitrianskych školách uskutočnili kvalifikačné turnaje vo florbale žiakov základných škôl a osemročných gymnázií. Víťazi jednotlivých  skupín potom postúpili na finálový turnaj Majstrovstiev okresu Nitra. Naši žiaci v skupine na ZŠ Fatranská Nitra vyhrali nad ZŠ Čeladice a ZŠ Kniežaťa Pribinu, vo finále skupiny ale nestačili na domácich florbalistov zo ZŠ Fatranská Nitra. Ďakujem chlapcom za bojovnosť a nasadenie, aj keď do ďalších bojov nepostúpili. Svojou hrou nesklamali a nadviazali na naše úspešné predchádzajúce školské družstvá vo florbale. Školu reprezentovali títo žiaci:  M. Kondela, M. Uhrin ,T. Čulák, A. Bernát, M. Németh, J. Tóth, S. Macho, J. Čulák a J. Schnierer.

                                                                                                                             Mgr. Jozef Janči

 • Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

  Imatrikulácia žiakov 1. ročníka

  Milou  tradíciou v našej základnej škole sa stalo, že prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, ale rovnako významný je pre nich aj akt prijatia za „veľkých školákov“. Stalo sa tak vo štvrtok 22. novembra 2018 vo vyzdobenej sále Kultúrneho domu vo Výčapoch Opatovciach. Prítomní sa stali svedkami slávnostnej imatrikulácie žiakov prvého ročníka.

  Čas naozaj letí, ubehli už 3 mesiace, čo im  po prvýkrát zazvonil  školský zvonec a z nesmelých škôlkarov sa stali skutoční žiaci. Po prekonaní počiatočnej neistoty sa im škola stala každodennou povinnosťou a radosťou. Spoločne s kamarátmi, novými, ale aj tými zo škôlky, mohli ukázať svojim najbližším,  čo dokážu. Užívali si spoločne trávený čas plný energie, šťastia a ich spoločné rozptýlenie po vyučovaní sa premenilo na pútavé vystúpenie plné emócií a neopísateľných pocitov.

  Príchod našich prvákov na imatrikuláciu bol famózny. Tradičné, ale i nové melódie rozprúdili dynamiku a priebeh slávnosti. Beťárske úškrny a šibalské pohľady očí prezrádzali elán a chuť. V rozprávke o kozliatkach ukázali odvahu postaviť sa hladnému vlkovi.  Kumšt malých hercov podporila  zohratá skupina  muzikantov a celé dramatické dielko ocenilo i nadšené publikum neutíchajúcim potleskom. Rytmickou piesňou o abecede potvrdili svoje priateľstvo od A po ZET. Dievčatá a ich pohádané farbičky ukázali, ako pracovať s emóciou, a v recitovaní básne nám predviedli svoju šikovnosť a nadanie. Štyri kroky dopredu, štyri kroky dozadu, tak prváci spievali v piesni, a veru, nikto by sa neodvážil  pochybovať o ich počtárskych schopnostiach. Hop – cup,  vpravo  -  vľavo, rytmická „Crazy frog“, dvíhala zo stoličiek aj starších spolužiakov, ktorí by si tiež radi zaskákali a dokázali tak svoju zdatnosť a obratnosť.

   Nasledovalo to najdôležitejšie – SĽUB - v parádnych imatrikulačných čiapkach a s veľkou vážnosťou. Po sľube boli prváci skutočne prijatí do  žiackeho cechu. Zvedavosť a nadšenie prezrádzali iskričky v očkách, ktoré sa jagali aj vďaka diplomom, balíčkom a medailám, ktoré budú peknou pamiatkou na tento deň. Prváci  sa so všetkými prítomnými rozlúčili v „rock n roll“ rytme.

  Riaditeľka školy Mgr. Mária Civáňová následne i  starosta obce  Ing. Jozef  Holúbek sa prihovorili milými a povzbudzujúcimi slovami našim najmladším žiakom a ich rodičom. Nemalé poďakovanie patrí žiakom štvrtého ročníka, ktorí veselým tancom spestrili pripravený kultúrny program, a žiakom deviateho ročníka, ktorí sa zapojili do imatrikulácie ako moderátori a asistenti.  Veľká vďaka patrí ZŠ Výčapy – Opatovce, Obci Výčapy - Opatovce, Potravinám Mango Jozef Cigáň, rodinám Vircovej, Kaizerovej, Kollárovej a Lukáčovej. Všetci sa zaslúžili o dôstojný priebeh udalosti.                                   

  Slávnostná imatrikulácia bola veľkým dňom nielen pre samotných prvákov. Bola zážitkom aj pre rodičov a príbuzných, ktorí sa počas vystúpenia svojich ratolestí neubránili pocitom šťastia, radosti, dojatia a hlavne obrovskej lásky.   Spolu s nimi sme si i my odniesli  nezabudnuteľné a nevšedné zážitky. Ďakujeme.

  Mgr. Dana Babocká

 • Imatrikulácia prvákov

  Záznam z imatrikulácie prvákov si môžete pozrieť tu: Video

 • Máme tretie miesto v okresnom kole technickej olympiády!

  Máme tretie miesto v okresnom kole technickej olympiády!

  Naši deviataci Filip Hupka a Aleš Miko získali v konkurencii šestnástich škôl v okresnom kole technickej olympiády pekné 3. miesto! Olympiáda sa konala v SOŠ stavebnej Nábrežie mládeže v Nitre. Žiakov pripravoval do súťaže Mgr. Michal Práznovský. Gratulujeme a ďakujeme chlapcom za úspešnú reprezentáciu našej školy. Prajeme ešte veľa úspechov v tomto školskom roku!

  Mgr. M. Civáňová

 • Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Školské kolo olympiády v anglickom jazyku

  Členovia odbornej komisie:

  • Mgr.Mária Civáňová
  • PhDr.Ľudmila Vihnyárová
  • PaedDr.Mária Billiková

  Noel Elkrief 9.r.– 1.miesto, kategória 1B /počet získaných bodov 43 zo 70, 61% úspešnosť/

  Samuel Košťál 9.r.– 2.miesto, kategória 1B /počet získaných bodov 42 zo 70, 60% úspešnosť/

  Gratulujeme!

  Noel Elkrief postupuje do okresného kola, ktoré sa bude konať 16.1.2019. Držíme mu palce.

  PaedDr.Mária Billiková

 • iBobor 2018

  iBobor 2018

  Aj tento rok sme sa zapojili do informatickej súťaže iBobor. Žiaci našej školy mali možnosť riešiť rôzne úlohy spolu so žiakmi po celom Slovensku. Pre najmenších druhákov a tretiakov to síce bolo priťažké, ale aj tak máme úspešného riešiteľa v podaní Milana Micháleka z 2. A triedy, ktorému týmto srdečne blahoželáme.

  V kategórii Bobrík sa štvrtákom a piatakom darilo o niečo lepšie, kde žiak 5. B Ján Vnučko získal 100 % bodov, čím sa zaradil k 543 žiakom na celom Slovensku, ktorým sa to podarilo. Úspešne vyriešiť zadané úlohy sa okrem neho podarilo ešte 12-tim žiakom. Týmto aj im blahoželáme.

  V kategórii Benjamín nás reprezentovalo 12 žiakov zo 6. a 7. triedy, pričom 6 z nich získalo titul úspešného riešiteľa. Najlepšie výsledky dosiahla žiačka 7. triedy Alexandra Halászová.

  Deviataci a ôsmaci boli zaradení do kategórie Kadet, kde hlavne vďaka ôsmej triede máme až 20 úspešných riešiteľov. O prvé miesto sa v našej škole delia Darina Tóthová z 9. triedy a ôsmak Martin Németh.

  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme. V konkurencii 77 000 žiakov sa nestratili a dokázali svoje schopnosti. Ak si chcete vyskúšať úlohy z tejto súťaže, tak budú zverejnené na stránke www.ibobor.sk v sekcii Archív úloh.

 • Vitajte v knižnici, prváci!

  Vitajte v knižnici, prváci!

  Každoročne pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc navštívia školskú knižnicu  najmenší žiaci, prváci. Tak to bolo i tohto roku. Školská knihovníčka im vysvetlila  základné informácie o knižnici a knihách, ako si môžu vypožičiavať knihy, ako sa majú správať v knižnici, ukázala im rôzne druhy kníh – rozprávkové, encyklopédie, knihy pre mladších žiakov, knihy pre starších žiakov.  Plnohodnotnými čitateľmi sa stanú, ak už budú poznať všetky písmenká. Zatiaľ im budú čítať pani učiteľky, vychovávateľky a pani knihovníčka. Prajeme prvákom veľa pekných zážitkov pri čítaní kníh.

  Mgr. V. Vlčková

   

 • Záložka do knihy spája školy

  Záložka do knihy spája školy

  Pri príležitosti Medzinárodného mesiaca školských knižníc prebiehal 9. ročník československého  projektu Záložka do knihy spája školy. Téma tvorby tohtoročných záložiek mala široký rozmer- Rozprávky, bájky, povesti a príbehy nepoznajú hranice. Naši žiaci vytvárali záložky na hodinách výtvarnej výchovy a v školskom klube detí. Partnerskou školou v tomto roku  bola Základná škola z Prešova, na Bajkalskej ulici. Zo záložiek z Prešova  sme urobili výstavku, ktorú si pozreli naši žiaci, pedagógovia aj návštevníci školy . Mgr. Vlasta Vlčková

strana:

Novinky

Kontakt

 • Základná škola, Školská 185/1, Výčapy-Opatovce
  Školská 185/1
  Výčapy-Opatovce
  951 44
  Slovenská republika
 • +421 037 77 951 08

Fotogaléria